PHÒNG GD & ĐT QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MẦM NON LÝ THÁI TỔ 2

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 
  
 

                                                                                        Hà Nội, ngày 5  tháng 12  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch tiêm bổ sung vacxin Sởi – Rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi

 

                                                                                      Kính gửi: Quý phụ huynh Trường mầm non Lý Thái Tổ 2!

      - Căn cứ kế hoạch số 110/ KHLN – YT – GDĐT ngày 04/11/2018,  về việc triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vacxin Sởi – Rubella cho trẻ từ 1 -5 tuổi tại trường, nhóm lớp mầm non trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Hiện nay dịc Sởi-Rubella đang có chiều hướng gia tăng làm ảnh howngr đến sức khỏe của trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Do vậy Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 kết hợp cùng  Trạm y tế phường Trung  Hòa  sẽ  tổ chức tiêm vacxin Sởi – Rubella đợt 2 cho các con học sinh tại trường.

Để kế phòng bệnh cho học sinh được hiệu quả, đề nghị tất cả các Đ/c CBGVNV thực công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng, đối tượng, mục tiêu của chiến dịch, tác dụng, lợi ích của vacxin.

Thời gian dự kiến: Từ ngày 16 – 22/12/2018

Địa điểm: Phòng chức năng trường Mầm non Lý Thái Tổ 2

Trân trọng cảm ơn!                                                     

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                         BÙI THỊ NGỌC HÀ