THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG

Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh Trường mầm non Lý Thái Tổ 2

Hiện nay, Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk chính thức được lựa chọn thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ tại các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018 – 2020.
Do vậy, nhà trường thông báo để Quý phụ huynh được biết về những thông tin cơ bản của Đề án cụ thể như sau: 
1. Cơ chế hỗ trợ và đóng góp thực hiện Đề án:
- Đối tượng 1: Là học sinh diện nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách được uống sữa miễn phí: Công ty cổ phần sữa Vinamilk hỗ trợ 50%; Ngân sách Thành phố hỗ trợ 50%.
- Đối tượng 2: Là học sinh không phải Đối tượng 1; Ngân sách Thành phố hỗ trợ 30%; Công ty cổ phần sữa Vinamilk hỗ trợ 23%; phụ huynh học sinh đóng góp 47%.
2. Thông tin về Sữa Học Đường.
- Tên SP: Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk (có đường hoặc không có đường). 
- Bao bì có biểu tượng chương trình Sữa Học Đường. Giá 6.286 đ/hộp180ml.
- Giá Sữa Học Đường, phụ huynh đóng góp:
+ Áp dụng đối với học sinh là Đối tượng 1: 0 đồng/hộp 180ml
+ Áp dụng đối với học sinh là Đối tượng 2: 2.900 đồng/hộp 180ml.
3. Thời gian sử dụng Sữa Học Đường: Bắt đầu từ ngày 01/01/2019.
4. Đối tượng sử dụng: Trẻ MG bé, MG nhỡ, MG lớn đang học tại trường.
5. Mức sử dụng: Mỗi ngày1 lần x 1 hộp180ml x 05 lần/tuần x số tháng đi học.
Nhà trường xin được thông báo và Kính mong Quý phụ huynh đăng ký tham gia. (Theo mẫu được gửi tại lớp)
Trân trọng!