A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018 - (THÁNG 9/2017)

PHÒNG GD & ĐT QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MẦM NON LÝ THÁI TỔ 2

 

       Số: 61/2017/KH-TMNLTT2

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Cầu Giấy, ngày  15 tháng 9 năm 2017

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2017- 2018

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Căn cứ Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của trường đã được phòng GD - ĐT quận Cầu Giấy phê duyệt.

Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 xây dựng Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2017 - 2018 như sau:

I/ Mục tiêu thực hiện công khai:

- Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường về trách nhiệm và tinh thần cộng đồng trong công tác.

- Đảm bảo khách quan, chống các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường, từ đó xây dựng tập thể có tính đoàn kết nội bộ tốt.

- Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II/ Nội dung thực hiện:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a. Cam kết chất lượng giáo dục:  (Theo Biểu mẫu 01)

*  Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được:

- Cân, đo cho trẻ 3 lần/ năm;  khám sức khỏe 1 lần/năm đủ các chuyên khoa.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.

- Tỷ lệ trẻ mắc bệnh về đường hô hấp.

- Có các biện pháp quan tâm đến những trẻ thừa cân, béo phì.

*  Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được:

Kết quả phát triển của trẻ theo đánh giá bộ chuẩn trẻ 5 tuổi.

+ Mẫu giáo lớn đánh giá theo bộ chuẩn 120 chỉ số theo 5 lĩnh vực.

+ Mẫu giáo nhỡ đánh giá theo bộ chuẩn 36 chỉ số theo 5 lĩnh vực.

+ Mẫu giáo bé đánh giá theo bộ chuẩn  32 chỉ số theo 5 lĩnh vực.

+ Mẫu giáo nhà trẻ đánh giá theo 4 lĩnh vực.

Yêu cầu thái độ học tập của học sinh: Nhanh nhẹn, chủ động, tích cực tham gia hoạt động nhóm và cá nhân.

Trẻ khuyết tật ở thể nhẹ được học hòa nhập (nếu có).

*  Chương trình chăm sóc giáo dục:

Chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ GD&ĐT, tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vào trong các hoạt động hàng ngày.

* Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục:

Đáp ứng theo quy định của Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT Ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non.

b. Chất lượng giáo dục thực tế:

Số học sinh được đánh giá Đạt theo tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh (Theo Biểu mẫu 02)

c. Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia:

Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Tiếp tục duy trì kết quả trường chuẩn Quốc gia.

d. Kiểm định nhà trường:

Trường được Sở giáo dục tiến hành kiểm định năm 2016, đạt cấp độ 3.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường:

a. Cơ sở vật chất:

            Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (Theo Biểu mẫu 03)

          Các phòng sinh hoạt chung, vệ sinh, bếp ăn, phòng chức năng... đảm bảo theo quy định trường chuẩn mức độ 1. Các trang thiết bị đầy đủ, an toàn.

b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04)

3. Công khai thu chi tài chính

Công khai học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học.

Công khai thu chi tài chính tiền ăn của học sinh hàng ngày.

III/ Hình thức và thời điểm công khai:

1. Hình thức:

- Công khai trên website của nhà trường.

- Niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường.

- Công khai trong các kỳ họp, đại hội ban đại diện CMHS.

2. Thời điểm công khai:

Công khai vào tháng 6 hàng năm, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

IV/ Thực hiện 4 kiểm tra:

- Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở: Kiểm tra về chi ngân sách, chế độ cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên, chế độ nâng lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

- Ban thanh tra chuyên môn dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường kiểm tra chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh theo định kỳ, theo lịch kiểm tra định kỳ trong năm.

V/ Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường.

- Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:

+ Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.

+ Đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch Thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” về chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2017-2018 của Trường mầm non Lý Thái Tổ 2, đề nghị các đồng chí CBGVNV nghiêm túc thực hiện./.

 

 

     Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT  (để báo cáo);

- Website;

- Công khai văn phòng trường;

- Lưu VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                        

Bùi Thị Ngọc Hà

 

 

 

 UBND QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MẦM NON LÝ THÁI TỔ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được

 

- Thực hiện các bài tập động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

- Thực hiện được các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu (Giữ thăng bằng trong vận động đi, chạy thay đổi tốc độ, đi trong đường hẹp...Tung bắt bóng cùng cô, ném bóng, bò giữ vật trên lưng...)

- Thực hiện vận động, cử động của bàn tay và ngón tay (múa khéo)

- Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao p.triển bình thường theo lứa tuổi

+ Trẻ p.triển cân nặng tốt theo độ tuổi: 96,9%

Trẻ thừa cân so với độ tuổi: 3,1%

+ Trẻ p.triển chiều cao tốt theo độ tuổi: 97,9%

Trẻ thấp còi: 2,1%

- Thực hiện đúng, đủ, thuần thục các bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp

- Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động (Giữ thăng bằng cơ thể, kiểm soát được vận động, phối hợp tay mắt trong vận động)

- Thực hiện và phối hợp các cử động của bàn tay, ngón tay phối hợp với tay, mắt (xoay tròn cổ tay, cuộn cổ tay, uốn ngón tay, gập đan, mở, cuộn các ngón tay)

- Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.

+ Trẻ p.triển cân nặng tốt theo độ tuổi: 93,8%

Trẻ SDD: 0,5%

Trẻ thừa cân so với độ tuổi: 5,7%

+ Trẻ p.triển chiều cao tốt theo độ tuổi: 99,1%

Trẻ thấp còi: 0,9%

II

Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được

 

- Làm được một số việc tự phục vụ (ngồi vào bàn ăn, tự cầm thìa xúc, cầm cốc uống nước...)

- Nhận biết và tránh những nguy cơ không an toàn (tránh vật dụng, những nơi nguy hiểm: phích nước nóng, bàn là, bếp đang đun...)

- Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi xung quanh.

- Thực hiện hành vi xã hội đơn giản.

- thể hiện cảm xúc qua bài hát, câu chuyện, tô màu, vẽ tranh, xếp hình...

- Nghe hiểu lời nói, biết thể hiện sự hiểu biết về các sự vật hiện tượng gần gũi bằng cử chỉ lời nói.

- Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt (rửa tay, lau mặt, xúc miệng, tháo tất, cởi mặc quần áo, đi vệ sinh đúng nơi quy định...)

- Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh (không nghịch vật sắc nhọn, không đến gần ao, hồ, bể nước...)

- Thể hiện sự tự tin, tự lực của bản thân

- Nhận biết và thể hiện cảm xúc tình cảm với con người, sự vật hiện tượng xung quanh.

- Có hành vi và quy tắc ứng xử xã hội tốt, quan tâm đến môi trường.

- Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng và giải quyết các vấn đề đơn giản.

- Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật. Thể hiện sự sáng tạo qua tham gia vào các hoạt động nghệ thuật.

III

Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

- Thực hiện có chất lượng Chương trình giáo dục nhà trẻ của Bộ giáo dục và đào tạo

- Thực hiện có chất lượng Chương trình giáo dục mẫu giáo của Bộ giáo dục và đào tạo.

- Liên kết với trung tâm Language Link để thực hiện chương trình cho trẻ làm quen tiếng Anh.

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

- Môi trường sư phạm, xanh sạch, đẹp.

- Trang thiết bị khang trang, đẹp, hiện đại và đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc và giáo dục trẻ theo Điều lệ trường mầm non Có đầy đủ đồ dùng phục vụ chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Có bộ phận Y tế theo dõi sức khỏe hàng ngày, cân đo và chấm biểu đồ tăng trưởng mỗi trẻ 3 lần/năm. Thực hiện chế độ khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm/trẻ.

- Môi trường sư phạm, xanh sạch, đẹp.

- Trang thiết bị khang trang, đẹp, hiện đại và đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc và giáo dục trẻ theo Điều lệ trường mầm non Có đầy đủ đồ dùng phục vụ chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Có bộ phận Y tế theo dõi sức khỏe hàng ngày, cân đo và chấm biểu đồ tăng trưởng mỗi trẻ 3 lần/năm. Thực hiện chế độ khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm/trẻ.

                                                              

                                                           Cầu Giấy, ngày 20 tháng 9 năm 2017

                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

         Bùi Thị Ngọc Hà

 

  UBND QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MẦM NON LÝ THÁI TỔ 2

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 

         

                                            THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế

Năm học 2017-2018

 

 

                                                                                                                   Đơn vị tính: Trẻ em

 

STT

 

 

Nội dung

 

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

 

 

Mẫu giáo

 

 

 

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tồng số trẻ em

863

 

 

97

186

219

361

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buối/ ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi / ngày

863

 

 

97

186

219

361

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở

863

 

 

97

186

219

361

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

863

 

 

97

186

219

361

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

863

 

 

97

186

219

361

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

863

 

 

97

186

219

361

1

Kênh nặng bình thường

813

 

 

94

179

207

333

2

Kênh suy dinh dưỡng

4

 

 

0

1

1

2

3

Kênh cao hơn so với tuổi

46

 

 

3

6

11

26

4

Kênh chiều cao bình thường

854

 

 

95

184

215

360

5

Kênh thấp còi

9

 

 

2

2

4

1

6

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đôi với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình GD mầm non-

Chương trình giáo dục nhà trẻ

97

 

 

97

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình CSGD mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình GD mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

766

 

 

 

186

219

361

 

 

Cầu Giấy, ngày 20 tháng 09 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bùi Thị Ngọc Hà

 

 

UBND QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MẦM NON LÝ THÁI TỔ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 

           

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2017 – 2018

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

31

Số m 2 / trẻ em

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

31

2,7

2

Phòng học bán kiên cố

 

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học chờ

 

 

III

Số điểm trường

2

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

11.000 m2

 

V

Tổng diện tích sân chơi

4.896 m2

 

VI

Tổng diện tích 1 số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung

31/2480 m2

2,7 m2

2

Diện tích phòng ngủ

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh

31/930 m2

1,1m2

4

Diện tích hiên chơi

12/1200 m2

1,4m2

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách

2/250 m2

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính : bộ)

 

Số bộ/ nhóm  (lớp)

VIII

Tổng số thiết bị điện tử - tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số)

105

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ khác

 

 

1

Ti vi

10

 

2

Nhạc cụ

150

 

3

Máy phô tô

2

 

4

Catsset

31

 

5

Đầu Video/ đầu đĩa

 

 

6

Đàn mandolin

 

 

7

Đồ chơi ngoài trời

25 thiết bị, 4 bộ liên hoàn

 

8

Bàn ghế đúng qui cách

1.120 ghế, 310 bàn

35 ghế,10 bàn/lớp

9

Thiết bị khác

95

 

 

 

Số lượng ( m)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

            Số m2   / trẻ em

 

 

 

Chung

Nam/ Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh

4

31

 

1,2 m2

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XII

Nguồn điên lưới

X

 

XIII

Kết nối internet ( ADSL)

X

 

XIV

Trang thông tin điện tử (webside) của cơ sở giáo dục

X

 

XV

Tường rào xây

X

 

 

 

 

Cầu Giấy, ngày 20 tháng 09 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

Bùi Thị Ngọc Hà

 

          UBND QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MẦM NON LÝ THÁI TỔ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2017 - 2018

 

 

 

STT

 

Nội dung

 

 

Tổng số

 

Hình thức tuyển dụng

 

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Tồng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 

 

 

 

 

143

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116( Biên chế, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác ( Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

 

 

TS

 

 

 

 

ThS

 

 

 

 

ĐH

 

 

 

 

 

 

 

 

TCCN

 

 

 

 

Dưới

TC

 

 

 

 

 

Ghi

chú

 

I

 

Giáo viên

 

97

 

 

 

 

 

 

43

 

42

 

12

 

 

 

II

 

CBQL

5

 

 

 

1

3

 

 

 

 

 

1

 

Hiệu trưởng

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

Phó HT

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

III

 

   Nhân viên

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

Nhân viên VT

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Nhân viên KT

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

Thủ quỹ

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

4

 

Nhân viên y tế

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

5

 

Nhân viên khác

 

33

 

Nuôi dưỡng: 15

Lao công: 4

Bảo vệ: 8

 Nhân viên khác: 6

 

 

 

5

3

11

14

 

             

                                                                                                              

 

Cầu Giấy, ngày 20 tháng 9 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bùi Thị Ngọc Hà

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin xem nhiều
NHỮNG BÀI THƠ HAY CHO TRẺ MẦM NON
Thơ cho bé từ 1 đến 2 tuổiTrẻ có thể bi bô tập nói những từ đầu tiên từ lúc được 12 tháng tuổi, đó là những bé biết nói sớm. Còn thông thường là từ khi bé được 15 tháng tuổi. Có những bé chậm hơn một ...
THÔNG BÁO BẢNG PHÍ NĂM HỌC 2018 -2019
           PHÒNG GD & ĐT QUẬN CẦU GIẤY     TRƯỜNG MẦM NON LÝ THÁI TỔ 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                   ...
Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2
Cơ sở vật chất  Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 nằm trong hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ thuộc Tổng công ty cổ phần Vinaconex. Là trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia  và Kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp ...
BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018 - (THÁNG 9/2017)
PHÒNG GD & ĐT QUẬN CẦU GIẤYTRƯỜNG MẦM NON LÝ THÁI TỔ 2        Số: 61/2017/KH-TMNLTT2   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  Cầu Giấy, ngày  15 tháng 9 năm ...
CHUẨN BỊ TỐT TÂM LÝ CHO CON VÀO LỚP MỘT
Vào lớp 1 là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời đi học của trẻ. Bố mẹ cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho bé.Khi trẻ vào lớp 1 là thời điểm có rất nhiều thay đổi về tâm sinh lý ở ...