MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHỤ HUYNHNĂM HỌC: 2017 - 2018 1. QUY ĐỊNH VỀ ĐƯA, ĐÓN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ          Sáng     :  Đón trẻ từ 7h15 – 8h15          Chiều   : Trả trẻ từ: 16h00 – 17h30  sau 17h30 học sinh chưa có người đón sẽ được gửi tại lớp trả muộn (phụ huynh phải trả phí quy định theo ...